Niet vergeten: Algemene Ledenvergadering, u kunt zich nog aanmelden!

Geplaatst op

Hierbij nodigt het bestuur u van harte uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op zondag 10 maart a.s. Op die datum ontvangen wij u graag in Dorpshuis “De Lindehof”, Spijkse Kweldijk 53, 4212 CX Spijk (gemeente Lingewaal of West Betuwe).

Het dorp Spijk is prachtig gelegen aan de Linge, de langste rivier van Nederland. Een eldorado voor wandelen, varen, fietsen of schaatsen. Er zijn enkele historische gebouwen, zoals de kerk uit de 14e eeuw en karakteristieke boerderijen. Maar niet onbelangrijk: de locatie is centraal gelegen in Nederland vlakbij Gorinchem. Via de A27 en de A15 is de vergaderlocatie gemakkelijk te bereiken.

Programma:
– 13.00 uur                         inloop
– 13.30 uur                         aanvang vergadering
– 15.30 uur                         einde vergadering
– 15.30 – 16.30 uur           hapje en een drankje om gezellig na te praten

Ter voorbereiding op deze vergadering vindt u onderstaand de agenda:

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 2018
 4. Beknopt jaarverslag voorzitter 2018
 5. Jaarverslag penningmeester 2018
 6. Verklaring kascontrole commissie 2018
 7. Voorstel tot decharge verlening bestuur voor het jaar 2018
 8. Verkiezing leden kascontrole commissie
 9. Begroting 2019
 10. Voorstel contributie 2020
 11. Voorstel evenementenkalender 2019
 12. Jaarverslag Ledenadministratie
 13. 4e Uitwerking Beleidsplan 2015-2020
 14. Clubblad Ghia Varia
 15. Periodieke bestuursverkiezing.
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Kunt u zelf niet komen? Machtig dan een ander lid door middel van onderstaand machtigingsformulier in te vullen en deze te laten overhandigen aan de secretaris.

Machtigingsformulier KGCN ALV

Mailen mag natuurlijk ook: secretaris@karmannghiaclub.nl

Geef een reactie