Doelstelling Club

De club stelt zich ten doel het binnen clubverband in stand houden van Volkswagen Karmann Ghia Type 14, 34 en TC, en het leggen en verstevigen van vriendschapsbanden tussen bezitters en berijders van Karmann Ghia voertuigen.

Zij tracht dit doel te bereiken met alle geoorloofde en tevens wettige middelen die haar ten dienste staan, en wel in het bijzonder door:
a. Het organiseren van clubritten en andere evenementen;
b. Het deelnemen aan tourritten en rally’s van andere gelijksoortige verenigingen, in het bijzonder van verenigingen die zich bezig houden met luchtgekoelde motorrijtuigen van het merk Volkswagen;
c. Het houden van technische dagen, al dan niet gekoppeld met taxaties;
d. Het steunen van leden door het zoveel mogelijk beantwoorden van technische vragen;
e. Het houden van ontmoetingsbijeenkomsten, ter bevordering van de vriendschapsbanden tussen de leden;
f. Het behartigen van de belangen van de club en haar leden bij daartoe bevoegde instanties, zoals de FEHAC en de KNAC;
g. Het zoveel mogelijk meewerken aan en bevorderen van de verkeersveiligheid;
h. Het communiceren met leden en belangstellenden door middel van diverse communicatie-instrumenten, zoals een website, een clubblad, een nieuwsbrief, aangevuld met social media, zoals Facebook e.d.