Gegevens & adressen

Karmann Ghia Club Nederland

Verenigingsregister Kamer van Koophandel te Tiel nr. V-40104725
Bankrelatie: Rabobank, rekeningnummer: IBAN: NL88RABO0336089988

Ereleden: B.J. van Bolhuis, D. Snel, W. Arpink

Bestuur:

Jan van Ruijven

Voorzitter

Nico Zwakman

Secretaris

Hans de Vries

Penningmeester

Caroline Marcussen

Evenementen

Peter de Jong

Redactie

Commissieleden:

Caroline Marcussen

Webmaster

Rinus Coert

Ledenadministrateur