Logo KNAC

KNAC

Autoverzekeringen en pechhulp voor oldtimers en youngtimers

 

KNAC: plezier in autorijden!

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC), de oudste en grootste autoclub van Nederland, behartigt de autobelangen van de eigenaren van zowel moderne als historische automobielen. Dit al sinds de oprichting van de vereniging door de eerste automobilisten in Nederland in 1898. Kort na de oprichting werden al rekesten naar overheden gestuurd: in 1908 tegen het invoeren van maximale snelheden en in 1920 tegen het invoeren van tolgelden. Ruim 120 jaar later is het misschien nog veel harder nodig om de belangen van automobilisten te behartigen. Dit doen we vooral in Nederland en, via de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) waarvan de KNAC founding member is, ook inter-nationaal. De KNAC is ook vertegenwoordigd in de commissie historische auto’s van de FIA.   De afgelopen jaren heeft de KNAC zich sterk gemaakt voor de bezitters van oldtimers op het gebied van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en milieuzones waarvan het effect niet of nauwelijks meetbaar is. Ook het dossier rekeningrijden is al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw een terugkerend fenomeen. Daarom zijn wij gesprekspartner in de zogenaamde ‘Mobiliteitsalliantie’, een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld. Daarnaast neemt de KNAC zitting in de stichting overlegorgaan APK (SOAPK) waardoor eind 2020 een APK-vrijstelling voor klassiekers ouder dan 50 jaar door het parlement is goedgekeurd.   De KNAC is een door de Kroon benoemd lid in het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en ook een door de overheid erkende gesprekspartner op gebied van automobilisme. Bijna 80 Nederlandse auto(merken)clubs zijn vriendenlid van de KNAC. Hierdoor vertegenwoordigt de KNAC (in)direct ongeveer 60.000 eigenaren van moderne en historische voertuigen.   We hebben niet alleen oog voor het verleden maar ook voor de toekomst. Naast batterij-elektrisch aangedreven auto’s zullen, naar onze mening, vanwege hun grotere actieradius ook op waterstof aangedreven auto’s een rol van betekenis gaan spelen. In 2021 heeft de KNAC zich daarom aangesloten bij het H2 Platform, een publiek privaat samenwerkingsverband die zich met waterstof bezighoudt.   Door vriendenlid van de KNAC te worden, steunt u de KNAC in zijn doelen. Bovendien ontvangt u dan ook 8 x per jaar het prachtige automagazine “De Auto”.   U kunt uw lidmaatschap ook uitbreiden met onze uitstekende pechhulpservice (i.s.m. ANWB Wegenwacht) met speciale voordelen voor bestuurders van klassieke auto’s. Kijk op www.knac.nl voor meer informatie of om u als lid aan te melden.  

Klik hier voor ons promotiefilmpje

Advertenties