Algemene ledenvergadering 17 maart 2024

Datum: 17 Maart 2024

Uiterste inschrijfdatum: 10 Maart 2024

Tijd: 13:30

Locatie: Herenweg 53-2 3602 AN,Maarssen

Huidig aantal deelnemers: 15


De ALV zal ook dit jaar gehouden worden bij de Pannekoekenbakker, Maarsseveense plassen.

U wordt rond 13.30 uur verwacht bij de Pannekoekenbakker waar we om 14.00 uur de ALV gaan starten.

Agenda ALV 2024 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 2023
 4. Jaarverslag bestuur 2023
 5. beleidsplan 2022-2027
 6. Financiën (klik hier voor de schriftelijke verslaglegging bij GhiaPedia)
  1. Toelichting afgelopen jaar
  2. Verklaring kascommissie
  3. verkiezing kascommissie
  4. begroting 2024
  5. voorstel contributie 2025
 7. Evenementen
  1. Evenementen 2024
  2. Jubileum 2024
 8. Redactie & Website
 9. Public Relations
 10. Periodieke bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Om 16.00 is de vergadering ten einde en kunnen we gezamenlijk nog een kopje soep en een drankje drinken en proosten op het jubileum jaar.

Tot 17 maart! Bent u niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen en wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Dat kan door hier het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen.

 

U dient ingelogd te zijn om te kunnen aanmelden voor een evenement.
Om in te loggen klik hier.