Algemene Ledenvergadering 11 maart 2023

Datum: 11 Maart 2023

Uiterste inschrijfdatum: 09 Maart 2023

Tijd: 14:00

Locatie: Herenweg 53-2 3603 AN,Maarsseveen

Huidig aantal deelnemers: 15


De ALV zal gehouden worden bij de Pannekoekenbakker, Maarsseveense plassen.

U wordt rond 13.30 uur verwacht bij de Pannekoekenbakker waar we om 14.00 uur de ALV gaan starten.

Agenda ALV 2023  

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen ALV 2022
 4. Jaarverslag bestuur
 5. Voortgang beleidsplan 2022-2027
 6. Vrijwillige keuring oldtimers
 7. Financiën (klik hier voor de schriftelijke verslaglegging bij GhiaPedia)
  1. Toelichting afgelopen jaar
  2. Verklaring kascommissie
  3. Voorstel dechargeverlening bestuur
  4. verkiezing kascommissie
  5. begroting 2023
  6. voorstel contributie 2024
 8. Ledenadministratie
 9. Evenementen
  1. Evenementen 2023
  2. Gross Glockner mei 2023
  3. Jubileum 2024
 10. Redactie & Website
 11. Public Relations
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Om 16.00 is de vergadering ten einde en kunnen we gezamenlijk nog een drankje drinken en proosten op een nieuw club jaar.

Tot 11 maart! Bent u niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen en wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Dat kan door hier het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen.

 

U dient ingelogd te zijn om te kunnen aanmelden voor een evenement.
Om in te loggen klik hier.