Bericht over uitstellen van de Tulpenrally 2020

Geplaatst op

Beste allen,
Graag willen wij jullie informeren over een besluit dat wij vandaag genomen hebben. De 67e editie van de Tulpenrallye zal in het najaar van 2020 worden verreden. De organisatie onderzoekt op dit moment de alternatieven, waarbij de maand oktober het meest waarschijnlijk is. De definitieve datum wordt de komende dagen gepubliceerd. De reden hiervoor is de situatie rondom het Corona-virus in Europa, en wij willen wat dat betreft geen enkel risico lopen met de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers. Met de op dit moment geldende maatregelen vanuit de overheid in de verschillende landen in Europa, is het niet mogelijk om de Tulpenrallye te organiseren. Er is onvoldoende duidelijkheid over hoe deze maatregelen zich de komende 8 weken zullen ontwikkelen. Dit gegeven in combinatie met de al significante en snel oplopende financiële verplichtingen rondom het evenement, lijden tot de conclusie dat het op dit moment voor alle betrokkenen beter is om het evenement uit te stellen.

De route voor de 67e editie is grotendeels klaar en de eerste routeboeken zijn klaar om gedrukt te worden. De route in oktober zal dan ook dezelfde route zijn die nu al is voorbereid, gecontroleerd en waarvoor de ontheffingen afgegeven worden. Nadat de belangrijkste HQ Hotels en onze partners de afgelopen dagen hebben aangegeven om mee te werken aan het verschuiven van de datum, heeft de organisatie vandaag dit besluit genomen. Het programma van de 67e Tulpenrallye zal zoveel mogelijk hetzelfde blijven, inclusief de Proloog, Route des Chateaux en de feestelijke prijsuitreiking in Chateau St. Gerlach in Valkenburg. De organisatie gaat dit de komende weken in detail verder uitwerken.

Alle inschrijvingen blijven geldig en wij zullen de inschrijvingen aanpassen aan de nieuwe datum. Wij gaan er hierbij vanuit dat alle equipes die nu zijn ingeschreven in oktober in Bordeaux aan de start zullen verschijnen. Het programma is ongewijzigd en wij vertrouwen erop dat iedereen in het najaar evenveel zin heeft om het 67e hoofdstuk van het boek over de geschiedenis van ‘de Tulp’ gezamenlijk te schrijven. Het verschuiven van het evenement geeft aanzienlijke extra kosten en de beste manier om die te bestrijden is dat alle deelnemers ook in oktober aan de start verschijnen. Voor wat betreft mogelijke afwijkingen hierop, hanteren wij artikel 7 van het reglement. Zodra het nieuwe programma in detail bekend is zullen wij dit delen met alle deelnemers; in de tussentijd verzoeken wij jullie om contact met het Rally Office te beperken tot strikt noodzakelijke zaken.

Wij rekenen op je begrip voor ons besluit en vooral dat wij alle equipes in oktober in Bordeaux aan de start mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet, Comité Tulpenrallye

Geef een reactie