Algemene Ledenvergadering

Datum: 18 Maart 2018

Uiterste inschrijfdatum: 13 Maart 2018

Tijd: 13:00

Locatie: Handelsweg 7 4879 AJ,Etten-Leur

Huidig aantal deelnemers: 15


Op zondag 18 maart 2018 hadden wij onze eerste bijeenkomst van het jaar nl. de Algemene Leden Vergadering, welke dit jaar werd gehouden bij ROGI in Etten Leur. Onze gastheer Fred had alles in het werk gesteld om ons welkom te voelen in zijn mooie bedrijf. De opkomst was met 35 stemgerechtigde leden redelijk te noemen en de voorzitter opende de vergadering. Onze penningmeester gaf een financieel overzicht, waarbij geconstateerd kon worden dat de club er financieel gezond bij staat. Marianne gaf nog even een overzicht van al onze evenementen van het afgelopen jaar. En de ledenadministrateur gaf ook nog even een beknopt overzicht over het ledenaantal over het afgelopen jaar.

De voorzitter gaf nog een toelichting op het meerjarenbeleidsplan. De webmaster gaf nog even nadere uitleg met behulp van webdesigner, Ben Goss, over de nieuwe website welke per 1 januari 2018 operationeel is gegaan.Na de rondvraag werd er afscheid genomen van George Steur die na 9 jaar zijn bestuurspet aan de wilgen hangt. Vincent Peters heeft zich spontaan aangemeld als nieuw bestuurslid. Vincent gaat zich met name richten op de public relations van onze club. Tot slot werd er nog even nagepraat met een hapje en een drankje en ging ieder zijns weegs. In de volgende Ghia Varia komt een uitgebreid verslag van de ALV.

Het seizoen is begonnen !!!