Uitnodiging voor de Online Algemene Ledenvergadering op 14 maart 2021

Datum: 14 Maart 2021

Uiterste inschrijfdatum: 12 Maart 2021

Tijd: 10:30

Locatie: ,Bergen n.h.

Huidig aantal deelnemers: 15


De algemene ledenvergadering van de Karmann Ghia Club Nederland (KGCN) zal dit jaar online plaats vinden. We gaan dit doen via een Zoom webinar. 
We vragen of u zich van te voren wil aanmelden. Dat kan via onderstaand inschrijfformulier.
U krijgt na registratie direct via email een bevestiging. De mail met daarin de link die toegang geeft tot de vergadering op 14 maart sturen wij u later.
U kunt de vergadering van de KGCN volgen op vrijwel elke willekeurige computer, tablet of telefoon. Dit kan via een browser, maar het handigst is als u van te voren via www.zoom.us, de “Zoom Client for Meetings downloadt en installeert.
Voor tablets en telefoons zijn de Zoom clients via de betreffende stores te downloaden. De clients zijn gratis en u heeft verder geen account nodig om via Zoom de vergadering bij te wonen. Bij uw aanmelding kunt u doorgeven vanaf welk apparaat u wilt inloggen en wij sturen u dan de juiste link toe.
Tijdens de vergadering bent u niet zichtbaar of hoorbaar voor de andere deelnemers. Het bestuur is wel in beeld.
Er zal een aantal stemmingen zijn, dat zal ook via Zoom gaan.
 
Natuurlijk is een fysieke bijeenkomst vele malen leuker en beter, maar we hopen op deze manier toch een passend alternatief te hebben gevonden.
Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, wilt u zich dan s.v.p. via de link in de bevestigingsmail ook weer afmelden?

De agenda voor de vergadering is alsvolgt samengesteld:

 1. Opening om 10.30 uur
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring Notulen ALV 2020 (in de mail aan u toegezonden)
 4. Jaarverslag bestuur
 5. Financiën
  • Toelichting afgelopen jaar 2020
  • Verklaring kascommissie
  • Voorstel dechargeverlening bestuur
  • Verkiezing kascommissie
  • Begroting 2021 (in de mail aan u toegezonden)
  • Voorstel contributie 2021
 6. Ledenadministratie
 7. Evenementen
  • Evenementen 2021
 8. Redactie & Website
 9. Periodieke bestuursverkiezing
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

Ad 9

Voorzitter: Jan van Ruijven aftredend, niet herkiesbaar. Caroline Marcussen wordt door het bestuur voorgedragen.
Algemeen bestuurslid redactie: Peter de Jong aftredend, niet herkiesbaar. Ruben van der Goor wordt door het bestuur voorgedragen.
Algemeen bestuurslid evenementen: Ben Goss wordt door het bestuur voorgedragen, ter vervanging van Caroline Marcussen.

U dient ingelogd te zijn om te kunnen aanmelden voor een evenement.
Om in te loggen klik hier.